Archive for the ‘Dwalingen’ Category

Uit de oude doos: WITHOUT A TRACE

zaterdag, november 26th, 2011

WITHOUT A TRACE

 watch?v=Hj25Z6DpALA

Stop de tijd wat zou dat mooi wezen als je op zo een manier bij een vermissingszaak of Misdrijf gewoon de tijd kon bevriezen.

 

Waar het zesde zintuig blijft steken gevangen in hun eigen onvermogen gaan wij door zonder mededogen!Stel hypothetisch dat een vermoord kind of partner zich voor iets heeft geschaamd tijdens zijn leven dan gaan wij allah u raad het al als een Peter R bloedige reconstructie´s maken.

 Op zoek naar de moordenaar of moordenaars zullen wij niets en niemand ontzien u zult getuigen zijn van de meest brute moorden en verkrachtingszaken want het zesde zintuig en de kosmos is veels te soft.En elke week gaat er een paragnost op de brandstapel of verdrinken we hem zo dat zal ze wel leren om niet te presteren. (meer…)

Peter R. de Vries verbaast zich over ophef Oog in Oog

maandag, november 7th, 2011

Peter R. de Vries verbaast zich over ophef Oog in Oog

 

 

Peter R. de Vries verbaast zich over de ophef die is ontstaan na zijn recente optreden in de talkshow Oog in Oog van interviewer Sven Kockelmann. Dat zegt de misdaadjournalist in Veronica Magazine.

De Vries verweet Kockelmann in de uitzending oneerlijk te zijn en las de uitnodiging van zijn gastheer voor. “Het verbaasde me dat het tot zo’n ophef leidde. Want wat was er nou helemaal aan de hand? Twee mannen die het niet echt eens waren, die zaten te kibbelen”, vertelt hij in het blad.

Weinig reden voor controverse, vindt De Vries. “Heel Nederland heeft het er over. Terwijl ik denk: de meeste talkshows zijn voorgekookte toneelstukjes, waarin mensen die normaal je en jij tegen elkaar zeggen ineens beginnen te vouvoyeren. En dat vindt iedereen dan geweldig. Terwijl hier iets gebeurde – en ik was er echt niet op uit – waarvan je denkt: gebeurde dat maar vaker! Dat is nou echte tv! Echte mensen die laten merken hoe ze over iets denken.”

“Eerlijk gezegd vind ik het veelzeggend over de staat van ons land dat zo’n kibbelgesprekje op tv tot zoveel tumult leidt.”

© Mediacourant.nl

Louis Hageman een jarige die onschuldig Levenslang heeft.

donderdag, november 3rd, 2011


LCD Text Generator at TextSpace.net

Petertje laat eerst een drieluik zien schuldig of onschuldig, weet je wat we graven gewoon weer een lijk op!

donderdag, mei 12th, 2011

In een driedelige tv serie Peter go to Australië kwan hij tot de slotsom dat de beoogde moordzaak geen moordzaak was. Dat was destijds even slikken voor het grafdelver -lijkenkanon de Vries, Opzoek naar een scoop

Resten Mariska Mast opgegraven en onderzocht  

Als het openbaar ministerie in Nederland en Honduras het niet nodig vind dat het lichaam van dit meisje word op gegraven . Dan moet de Vries dit respecteren .
Want de Vries doet dit niet als onafhankelijke misdaadverslaggever  hóór maar alleen tegen groffe betaling en zijn opgeblazen ego .

Rest ons nog mede te delen dat Petertje Australië niet in mag!

Petertje tijd voor een lesje L.O.I.?

vrijdag, april 29th, 2011

Peter we leggen je evn het verschil uit van Moord, doodslag of dood door schuld
Als je de vries hoort praten heeft hij het altijd over moord.

Om zijn uitzending aan te vetten praat hij altijd dat iemand vermoord  is maar zo eenvoudig ligt het niet.

We spreken hier over verschillende feiten, die ieder voor zich weer zwaarder of lichter worden bestraft.
Hoe zit dat nu en waarom begrijpt Petertje sommige uitspraken van de rechter niet. (meer…)

De ontmaskering van Peter R.de Vries

woensdag, maart 30th, 2011

Peter R maakt van sneuwballetje een Lawine dom dom dom!

donderdag, februari 24th, 2011

 

Peter R is op oorlogspad eindelijk uit zijn winterslaap ontwaakt, achtervolgd door zijn sexuele escapade’s denkt hij via Web-log een oorlogje te kunnen voeren die zijn weerga niet kent. Ach weblogje de host die al zijn klanten in een record tempo verliest is niet zo belangrijk. Echter de aan Grootmoedswaanzin van Peter komt maar geen einde, maar nu heeft hij zich misrekent. Steven Brown de man die al jaren de moed op brengt om tegengas te geven heeft hij dan uit eindelijk zijn meerdere in gevonden.Dont fuck with a scorpio dat had Peter MOETEN WETEN.

In ieder geval zullen de stukken die op web-log staan door 16 grote USA Websites worden over genomen Geen Sencuur aangezien, meneer de Vries nu wel zo een beetje alles wat verboden is in Nederland heeft geschonden. De Nederlandse media en OM stond er naar te kijken en deed helemaal niets! Wil je oorlog meneer de Vries we zijn je zat jij bent de Mubarak van dit kikkerlandje je loopt op je laatste tandjes.

Wat Peter Air niet vertelde of de kijker notie van liet nemen.

vrijdag, januari 21st, 2011

Pleidooi mr. Geertjan van Oosten 2005

GERECHTSHOF PLEITAANTEKENINGEN
te AMSTERDAM G .J. VAN OOSTEN
Zitting 4 juli 2005 inzake
Parketnummer 23/000634-03 Ludwig Friedrich Hagemann,
thans verblijvende in het HvB te Zwaag

_____

Mevrouw de voorzitter, Edelgrootachtbaar College,
Inleiding

Met inbegrip van de zitting van vandaag heeft uw Hof 13 zittingsdagen besteed aan deze zaak, waarbij ik de diverse pro forma zittingen niet heb meegeteld. Dit heeft geresulteerd in meer dan 400 pagina’s zittingsverslag.

Op geen enkele pagina, en evenmin in het immense dossier, kunt u een uit de mond van Hagemann afkomstige aanwijzing vinden dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan het om het leven brengen van Corina Bolhaar en haar kinderen Sharon en Donna, integendeel. Hagemann heeft zich doen kennen als een gemotiveerde en gepassioneerde pleitbezorger van zijn onschuld.

Ook hij wilde – en wil – dat deze afschuwelijke zaak wordt opgelost. Ik breng u de eerste opmerking van Hagemann in deze zaak in herinnering. Op 15 maart 2002, de dag dat hij werd geconfronteerd met de betekening van de heropening van het gerechtelijk vooronderzoek, zegt hij tegen teamleider Schagen:

“Natuurlijk is het goed dat die zaak wordt heropend, daar ben ik alleen maar vóór. Misschien is het juist wel goed dan wordt voor eens en voor altijd mijn onschuld aangetoond. Ik werk overal aan mee. Jullie mogen ook mijn DNA hebben, neem het hier meteen maar af. Ik zie het allemaal wel” (onderstrepingen, ook in de citaten hierna, van mij, gjvo).

Hagemann ging toen nog uit van een eerlijk en open onderzoek, waarin met de huidige stand van de (forensische) techniek de sporen van destijds nogmaals tegen het licht zouden worden gehouden.

Hagemann bedoelde uiteraard geen onderzoek dat voortborduurde op de reeds in 1984 ingenomen stelling dat hij de dader was en dat de zaak slechts nog rondgemaakt moest worden. Ik wijs u op de verklaring van Cor Kok voor uw Hof op 8 maart 2004:

“In 1984 hebben wij een zeer uitgebreid onderzoek gedaan. Daarin stond voor ons onomstotelijk vast dat u degene bent geweest die de moorden heeft gepleegd. Ik ben nu nog steeds die mening toegedaan”.

Mr. H. Anker heeft reeds het nodige naar voren gebracht over de richting van het onderzoek. Ik verwijs daarnaar.

Steeds heeft Hagemann gemotiveerd aangegeven waarom aan de verklaringen van de belastende getuigen geen geloof mocht worden gehecht. De rechtbank heeft in (de uitwerking van) haar veroordelend vonnis tot de ultieme straf helaas niet de moeite gedaan om uit te leggen waarom de getuigen die tot het bewijs zijn gebruikt wel betrouwbaar zijn. Dit terwijl hier, gelet op de persoon van de getuigen en de summiere en inconsistente inhoud van hun verklaringen, alle reden toe was, ook in het tijdperk vóór de wijziging van artikel 359 lid 2 Sv.!

Op 31 maart jongstleden gaf uw Hof Hagemann de gelegenheid om zijn mening naar voren te brengen over de zaak. Ik heb mij in gemoede afgevraagd wat ik aan deze waardige en bloedstollende monoloog nog toe te voegen had.

Hagemann raakte immers de kern van de zaak. Het is, om het door Hagemann meermalen uitgesproken understatement van de eeuw te citeren, een “kwalijke zaak” dat iemand veroordeeld kan worden op basis van vage verklaringen van rancuneuze en/of sensatiebeluste ex-vriendinnen en medegetineerden.

Ik wil het in wat ronder Nederlands zeggen: het is een regelrechte schande als roddel en achterklap de ruggengraat vormen van een strafproces. Ik kom hier later bij de individuele bespreking van de getuigen op terug.

Hagemann is de eerste om toe te geven dat hij nimmer een heilige is geweest. Hij is, in zijn woorden, niet voor dominee afgestudeerd. Maar daar gaat het niet om. Zoals Hagemann op 31 maart jongstleden duidelijk voor uw Hof aangaf zit hij hier niet voor zijn strafblad. Daar is hij immers al voor gestraft.

Het gaat er om dat het openbaar ministerie op basis van feiten en omstandigheden die niet met zijn vermeende karakter te maken hebben het wettig en overtuigend bewijs levert dat Hagemann schuldig is aan dit misdrijf. Ik zeg het nu reeds: dit bewijs is niet geleverd.

Dit betekent evenwel niet dat Hagemann niets uit te leggen heeft of, beter gezegd, (in 1984) iets uit te leggen had. Laat ik beginnen met wat ik het pijnpunt uit 1984 noem.

Pijnpunt

Het kan niet ontkend worden, Hagemann heeft zich in 1984 in de ogen van de buitenstaander onnodig verdacht gemaakt door niet meteen te vertellen dat hij op zondagochtend aan de deur van Corina was geweest. Zoals de oudste raadsheer op 30 maart jongstleden Hagemann tegenwierp “zette hij zichzelf hiermee op achterstand en speelde hij de politie in de kaart” .

Bij nadere beschouwing is deze opstelling echter goed verklaarbaar. Het was pas opmerkelijk geweest indien een doorgewinterde crimineel – die Hagemann destijds al was – wel zelf de politie uit eigener beweging informatie had verschaft waarmee hij zichzelf – weliswaar ten onrechte – zou belasten.

In eerste aanleg heb ik de rechtbank een citaat uit 1902 voorgehouden uit een preadvies voor een vergadering van de Nederlandsche Juristenvereniging , dat te fraai en te belangrijk is om nu niet te herhalen.

“Bovendien tracht haast iedere beklaagde, beangst als hij is voor den schijn van schuld die, blijkens de vervolging, op hem rust, zijne voorstelling aannemelijker te maken door allerlei bijzonderheden in zijn verhaal te vlechten, welke passen in zijn houding. Sommigen werken hun verhaal aldus hoe meer uit, maken het hoe langer hoe mooier,totdat zij in velerlei bijzonderheden worden bevonden in strijd met de waarheid en zich aldus ernstig beschuldigen”.

Dit citaat is naadloos van toepassing op Hagemann! Voor Hagemann geldt het adagium immers niet dat een onschuldige niets te vrezen heeft van politie of justitie.

Verder lezen bron de  Veroordeling._______________________________________________________________

Fred Spijkers wins case against State after 27 years

woensdag, december 29th, 2010

Fred is best known Dutch whistleblower but also the best!

Fredspijkers2-resized-200x0_resized_200x0The Minister of Defence is the main cause of the dismissal of whistleblower Fred Spijkers in 1993. It is also undeniable that there is a direct relationship between the labor dispute surrounding Nails, and his action after the sinking of munitions expert Rob Ovaa.
Review Procedure
These are the conclusions the Central Council of Appeal filed by Fred Spijkers review. The Central Council deems that a case dating from 1997 of the Council in the two foregoing points should be reviewed. How corrupt this country politically, and express their sword is held, the cover-up conspiracy case Nail painful to light.
Fred congratulations you may still live many years in health after all these injustices!


Disagreement superiors
Fred Spijkers was in 1984 after the sinking of Rob Ovaa the task to his widow to tell her husband own carelessness for the living. In reality there were many years that my problems with the type Ovaa had killed. Nails therefore refused to Ovaa to blame, and this led to disputes with his superiors.

Labor dispute
When the Central Appeals Court in 1997 on the resignation of bent nails, the report concluded that there was no relation between the case and the resulting labor dispute Ovaa. The Central Board of Appeal found, on further consideration that this is incorrect, according to the days before Christmas on the published decision on the review request. (meer…)

Waarom Peter Air een leugenaar is, als ik Mr. Geertjan van Oosten goed lees.

donderdag, december 9th, 2010

 

Op de site van de Bondtehond kwam ik iets opmerkelijk tegen Mr. Geertjan van Oosten

Werd daar een interview afgenomen inzake Fred Ros.

Mijn aandacht werd vooral getrokken over de zaak Bolhaar waar Louis Hagemann onschuldig levenslang heeft, met ondermeer dank aan Peter Air.

Ik citeer hierbij enkele fragmenten;

Bondtehond: En ehm… Je hebt ook al wel wat andere grote zaken gedaan hè, las ik. Zoals Louis Hagemann, zag ik op uw website. Dat is iets minder goed afgelopen, toch?
Van Oosten: Ja, daar ben ik van overtuigd als die zaak had gespeeld na het gelazer met de ‘Schiedammer parkmoord’ was er nooit een veroordeling uit gekomen.
De Misdaadjournalist, daar reageert ze vaak op de artikelen. Ze blijft achter hem staan hè.
Van Oosten: Ja, weet je wat het is? Louis is een grote boef, hij is ook de eerste om dat zelf toe te geven, maar dit is gewoon een zaak zonder bewijs. Hij is als een duivel afgeschilderd, om te beginnen met Peter R. de Vries. En wat er daarna aan getuigenverklaringen is binnengekomen, dat kon je gewoon op televisie teruglezen. Zelfs de fouten die daar gemaakt worden, zaten er weer in.

Bondtehond: Ja, ik heb dat allemaal wel gelezen, op
die site van Jacqueline…..  

Bondtehond: Nee, waarschijnlijk niet hè?
Van Oosten: Nee, dat was echt een zaak zonder bewijs. Dat is voor mij echt het moment geweest, nou dat is gewoon schokkend op grond van wat voor waardeloze informatie iemand veroordeeld kan worden en dat je dan levenslang kunt krijgen. On-be-grijpelijk !

Bondtehond: Tja…  onbegrijpelijk.
Van Oosten: Op basis van roddel en achterklap. Meer was het niet. En alle stukken zijn bewust vernietigd door de politie, dat daar geen conclusies aan verbonden wordt… nee, het is on-be-grijpelijk.

Bondtehond: Nee, precies…  Ja….
Van Oosten: Een zwarte bladzijde in de Nederlandse strafrechtpleging.

Bondtehond: Ja, ik spreek haar wel es, hoe heet ze?.. eh… Jacqueline Hagemann. Of ‘wel eens’… Ik heb haar wel es gesproken. Op een boekenpresenatie van Steve Brown en laatst was ze nog bij het proces van de vader van Jesse, Greg Remmers. Toen heb ik haar eventjes gesproken. Aardige vrouw. En ik lees natuurlijk

Wilt u het gehele artikel lezen dan verwijzen, wij uw graag naar de website van de Bondtehond

@copyrights en foto bondtehond.blogspot.com